Image

Malawi


Blindenschool:
In 2013 hebben we in samenwerking met de GZB een nieuw Hostel gebouwd voor blinde albino kinderen. Tjerk en Marieke Visser waren onze contactpersonen van de GBZ in Ekwendeni. In de jaren erna hebben we steeds weer onderhoud kunnen plegen. We hebben extra voorzieningen gemaakt zoals een wasgelegenheid. Daarnaast renovatie van het oude hostel, de keuken en de woning van de leerkracht. Er zijn speeltoestellen geplaats op het terrein en er is een waterpomp met solar voorziening geplaats.

Renovatie Ekwendeni Hospital:
Vanaf 2015 zijn we gestart met het renoveren van het ziekenhuis. Het zou een langjarig project worden. Als eerste hebben we de mannen- en vrouwen ziekenzalen opgeknapt. Daarna de kinder- en kraamafdeling. Tegelijkertijd hebben we een aantal nieuwe woningen gebouwd en oude woningen gerenoveerd voor het medisch personeel.