Image

Opbrengst Egg-Sellent aktie

Donderdag 21 December was het zover. De symbolische overdracht van de opbrengst van de einde jaar aktie van Egg-Sellent. Uit handen van Stefan ontvingen Bas en Peter een cheque met het prachtige bedrag van € 50.000,--   We zijn alle verkopers , sponsoren en het management van Egg-Sellent dankbaar voor hun inzet om dit geweldige resultaat te behalen. Inmiddels is in Malawi de aannemer al gestart om het terrein bouwrijp te maken. De Heere alle eer, en we vragen uw gebed om een voorspoedig verloop van ons project.