ISTEL is een Angolese theologische school in Lubango die als doelstelling heeft om kerken te voorzien van geschoolde voorgangers. Begin 2008 is er contact geweest met fam. Van Steensel die sinds 2005 op het ISTEL terrein wonen. Nico van Steensel is werkzaam als docent bijbelse vakken. Studenten moeten vaak lange reizen maken om op school te komen. Dit vormt een belemmering en daardoor een vertragende factor voor de opleiding. De bouw van een huis zorgt dat studenten tijdens de lesweken op de campus kunnen verblijven.

Overzichtsfoto van de campus van ISTEL in Lubango

Overzichtsfoto van de campus van ISTEL in Lubango

Inmiddels is het project ISTEL Angola financieel afgerond. Van 30 september tot 15 oktober 2009 is een projectteam van 4 vrijwilligers in Lubango geweest om daar een verblijf te bouwen voor studenten. Dit project is vanaf de eerste voorbereidingen tot en met de bouw van het huis door Cypressa gecoƶrdineerd. De bouwmaterialen zijn in Nederland ingekocht (danwel gedoneerd) en per container verscheept naar de haven in Namibe (Angola).

Studentenverblijf Angola in aanbouw

Studentenverblijf Angola in aanbouw

 

Door de gebouwelementen te prefabriceren was het voor het projectteam mogelijk om een gedeelte van de benodigde arbeid vooraf in Nederland te verrichten. Dit maakte dat gedurende de bouw in Angola een hoger afwerk niveau kon worden bereikt.

Resultaat studentenverblijf Lubango

Het resultaat!

Financiƫle verantwoording ISTEL Angola