Ekwendeni Mission Hospital_Cypressa_Ingang ziekenhuis

Tijdens het eerste bouwproject van Cypressa in Ekwendeni/Malawi, de nieuwbouw van twee slaapzalen voor de blindenschool in 2013, bezocht het bouwteam ook het lokale hospitaal. We troffen daar een ernstig verouderd ziekenhuis aan. Sinds de oprichting van dit hospitaal was er door geldgebrek nauwelijks onderhoud gepleegd. Om goede zorg te blijven verlenen was het opstellen en uitvoeren van een renovatieplan noodzakelijk. Cypressa heeft besloten het hospitaal hierbij te helpen, en naar het management van het hospitaal uitgesproken om van 2016 tot 2021 ondersteuning te bieden bij de renovatieplannen. Deze renovatieplannen zijn onder andere gericht op het verbeteren van de veiligheid en hygiëne van patiënten en medewerkers, en het creëren van meer privacy voor de patiënten, om zodoende goede zorg te kunnen blijven bieden. Ook het renoveren van huisjes voor verplegend personeel is onderdeel van de renovatie. Door goed personeel huisvesting te bieden is dit ziekenhuis aantrekkelijk om voor te werken.

Het hospitaal

De volledige naam van het ziekenhuis is CCAP Mission Hospital Ekwendeni. Het hospitaal heeft 210 bedden, en biedt zorg aan een regio met zo’n 75.000 inwoners. Het betreft een missionair ziekenhuis dat weinig financiële steun ontvangt van de overheid. De ziekenhuis gebouwen zijn eigendom van de kerk, de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP), maar ook de kerk is niet in staat financiële middelen te reserveren voor onderhoud. Het ziekenhuis is dus sterk afhankelijk van giften en donaties. De GZB is één van de donoren van dit ziekenhuis.

 Project 2016-2017

In de afgelopen twee jaar hebben we met steun van onze trouwe achterban en hulp van Wilde Ganzen de vrouwen- en mannenafdeling kunnen laten renoveren (afgerond eind 2017), en zijn er twee nieuwe huisjes gebouwd voor verplegend personeel (afgerond begin 2018). Lokale aannemers hebben deze werkzaamheden met lokaal materiaal uitgevoerd. Een Cypressa bouwteam heeft in september 2016 twee weken hard meegewerkt met de aannemers. De totale kosten van dit project waren ongeveer € 40.000,- .

Project 2018-2019

In overleg met het management van het ziekenhuis is besloten om dit jaar te starten met de renovatie van de kinderafdeling, de kraamafdeling, en zes privé-patiëntenkamers. Ook zullen zes huisjes, waar verplegend personeel in woont, worden opgeknapt. De werkzaamheden worden naar verwachting hoofdzakelijk uitgevoerd door het onderhoudsteam van het ziekenhuis, en waar nodig met de hulp van een lokale aannemer. Inmiddels is er weer een nieuw Cypressa bouwteam gevormd. Deze groep van acht vrijwilligers hoopt in september 2018 twee weken te gaan helpen met de werkzaamheden. Voor het laten uitvoeren van deze werkzaamheden is wederom een bedrag van € 40.000,- begroot. Ook deze keer zal Wilde Ganzen ons weer helpen. Wilde Ganzen zal dan iedere € 1,- die Cypressa inzamelt verhogen naar € 1,50 .

Up date december 2018

Inmiddels is ons bouwteam al weer enkele maanden terug in Nederland. Het Malawiaanse onderhoudsteam van het ziekenhuis is hard doorgegaan met de renovatie van de kinderafdeling.
Inmiddels kunnen we melden dat deze renovatie is afgerond. Deze maand wordt de afdeling in gebruik genomen.
De keuken van de blindenschool is ook zo goed als klaar. Hier moet nog een schoorsteenmantel gemetseld worden om de rook afvoer van het kookvuur in goede banen te leiden.
Begin 20019 zal gestart worden met de renovatie van een aantal zusters woningen en de renovatie van de kraamafdeling. De begroting hiervoor is € 30.000,00 samen met Wilde Ganzen gaat Cypressa dit financieren. Inmiddels hebben we al weer  € 10.000,– hiervan bij elkaar kunnen sparen. Alle donoren hartelijk dank !

 Een impressie van de  kinderafdeling: