In 2015 steunt Cypressa de stichting CBR Effata  bij het renoveren van twee gebouwen. Deze gebouwen zal Effata gebruiken voor een programma om mensen met een beperking te helpen integreren in de maatschapppij van Guinee-Bissau.

Woonhuis met daarachter de kliniek

Woonhuis met daarachter de kliniek

Mensen met een beperking
CBR Effata werkte eerst vooral in Nigeria. In het zendingsgebied Izzi is een dovenschool opgericht en er draait een medisch programma voor oogheelkunde en orthopedie. Verder is er een ‘vocational training programma’ (gericht op instroom van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt) en een HIV/AIDS-project. Dit jaar is gestart met een inclusive education middelbare school. CBR Effata is een christelijk Community-Based Rehabilitation programma, gericht op kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking.

Guinee-Bissau een van de armste landen
In het noorden van Guinee-Bissau, in het centraal gelegen stadje Bissorão wordt op dit moment een medisch programma voor oogheelkunde en orthopedie opgestart.  Guinee-Bissau is een van de armste landen van de wereld. De lokale evangelische kerk heeft aangegeven dat juist mensen met een beperking het hier heel moeilijk hebben. Dit door een combinatie van stigma en onbegrip in de samenleving en een gebrek aan perspectief om een menswaardig leven te kunnen leiden. Tien procent van de populatie heeft een beperking. CBR Effata is daarom gestart met een community-based rehabilitation programma. Alle activiteiten zullen gecoördineerd worden vanuit Bissorão . De kerk heeft een verlaten oogkliniek en bijbehorend woonhuis gedoneerd in het centrum van dit stadje. Zodra deze twee gebouwen opgeknapt zijn, kan er een begin gemaakt worden met het trainen van community-vrijwilligers en met het voorlichtingsprogramma. Ook wil men bij de school van de kerk beginnen om kinderen met een beperking samen met de andere kinderen les te geven. Hiervoor is een extra klaslokaal nodig. De lokale gemeenschap wordt door Effata betrokken bij zorg voor en integratie van mensen met een beperking.

Effata nieuwe deur_okt_2014Wat doet Cypressa?
Bij Cypressa diende Effata een aanvraag in voor steun bij de renovatie van deze gebouwen. Cypressa wil graag helpen bij dit project. Het sluit goed aan bij de criteria uit ons beleidsplan waarin o.a. staat dat we kansarme medemensen in nood willen helpen, het project liefst kleinschalig moet zijn, het voor ons belangrijk is dat het vanuit een christelijke visie wordt opgezet, duurzaam van aard is en het participeren van de doelgroep bevordert. Nu we besloten hebben dat het niet mogelijk is om in 2015 nog een bouwteam uit te zenden, is het steunen van Effata een andere mooie manier om onze medemens te helpen.

Wat is er nodig?
Om de renovatie van de twee gebouwen en een extra klaslokaal bij de school van de kerk mogelijk te maken, is 6000,- nodig. Dit is (afgerond) 1600,- voor de voormalige kliniek, 2050,- voor het voormalige woonhuis en 2350,- voor een extra klaslokaal. We hebben de teller alvast op 1500,- gezet vanuit de reserve van Cypressa en willen proberen de overige 4500,- de komende maanden bijeen te brengen. Aan de barometer op deze pagina kunt u steeds zien hoe ver we zijn!

We houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven en hopen ook bij dit project weer op uw steun!

Wilt u doneren aan dit project? Dat kan via IBAN: NL55ABNA0602384508
t.n.v. Stichting Cypressa te Dordrecht. Vermeld hierbij ‘Effata’. U kunt ook ons contactformulier invullen om te informeren naar de mogelijkheden. Bij voorbaat dank!

Meer info over Effata vindt u op de website van de stichting.