COUNT is een gedreven organisatie die op een brede manier armoede bestrijdt onder de meest afgelegen stammen op het platteland van de staat Andhra Pradesh in India. Er zijn scholen, gezondheidsprogramma’s en een HIV-aids campagne. Daarnaast heeft COUNT een bescheiden vakschool in Hyderabad. Op deze vakschool worden 55 jongeren opgeleid tot automonteur, elektricien of naaister. In de ochtend worden de vaklessen gegeven, 6 dagen per week. ’s Middags volgen deze jongeren een bijbelschool. In de praktijk gebeurt het vaak dat de jongens van de vakschool voorganger worden in één van de dorpjes in afgelegen gebieden. Hun vaktraining gebruiken ze dan om een inkomen te verwerven, omdat er in de kleine gemeenten niet voldoende geld is om een voorganger te onderhouden.

Jongensinternaat COUNT India

Jongensinternaat India

Omdat de jongelui van ver komen (voor sommigen is het meer dan een dag reizen om naar huis te gaan), zijn ze ondergebracht in een internaat. De vakschool is redelijk nieuw, en tot nu toe was er geen budget om een nieuw internaat te bekostigen. De jongens slapen daarom nu in een voormalig kliniek(je) dat echter heel slecht onderhouden was. De muren en vloeren van dit gebouwtje zijn vochtig en de sanitaire voorzieningen zijn gebrekkig.

Bouwproject
Aanvankelijk was een renovatie van het bestaande gebouw gepland. Stichting Woord en Daad zou de kar gaan trekken. Met het aandeel van Stichting Cypressa in dit project, komen er meer financiële middelen beschikbaar en is het mogelijk om nieuw te bouwen.

Bouwtekening COUNT India

Impressie van de omvang van het gebouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft Cypressa in India gedaan?
Een bouwteam van 8 personen is afgereisd naar India om een locale aannemer te assisteren bij de bouw van het jongensinternaat. Het projectteam is op 3 oktober vertrokken naar Hyderabad en op 15 oktober weer teruggekeerd naar Nederland.

Groep COUNT voor het nieuwe gebouw

Groep COUNT voor het nieuwe gebouw

Financiële verantwoording COUNT India