Christelijke ondernemers zijn van harte welkom om zich aan te melden bij de Business Club Cypressa (BCC). Leden van de BCC steunen met een jaarlijkse bijdrage het ontwikkelingswerk van Cypressa. Dit geldt voor de grotere bouwprojecten, maar ook voor kleinere deelprojecten. De BCC wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de projecten. Als ondernemer weet je concreet waar je bijdrage terecht komt: goede projecten en geen overheadkosten. De BCC is een ondernemersnetwerk dat de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten vanuit maatschappelijke betrokkenheid: netwerken voor ontwikkelingswerk. Dit ondernemersnetwerk valt onder de verantwoordelijkheid van Cypressa, maar heeft een zelfstandig bestuur.

Doe mee en word lid van de Business Club!
Met elkaar krijgen we meer voor elkaar. We kunnen niet de hele wereld veranderen, maar uw hulp verandert voor sommigen hun hele wereld. De BCC biedt een platform voor christelijke ondernemers om elkaar te ontmoeten. De BCC geeft u de gelegenheid om als ondernemer inhoud te geven aan onze christelijke opdracht tot barmhartigheid, en zo dus invulling te geven aan een stuk maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uw actieve bijdrage in de vorm van ideeën en suggesties wordt door de BCC enorm gewaardeerd. De BCC komt een paar keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten hebben een informeel karakter. Bij voldoende belangstelling kan de BCC het bezoeken van een ontwikkelingsproject in het buitenland organiseren. Aanwezigheid bij bijeenkomsten of deelname aan activiteiten vergroot uw betrokkenheid en netwerk kansen, maar is niet verplicht. De BCC is onderdeel van Stichting Cypressa, en daarom is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar, want Stichting Cypressa is ANBI gecertificeerd.

Enthousiast geworden? Bouw dan met ons mee aan een netwerk van betrokken ondernemers en word dan lid van de Business Club Cypressa! Neem contact met ons op via: [email protected]

Ledenlijst: